Ochrana pred infláciou

Aj vás trápi vysoká inflácia a znehodnotenie peňazí na účtoch s nulovým úročením? Máme pre vás riešenie. Investujte s fixným výnosom do reálnych projektov, ktoré môžete vidieť na vlastné oči rásť.

7 dôvodov, prečo investovať
do dlhopisu Proxper

Fixný výnos 7 % ročne

Vklad už od 7 000 €

Výnos vyplácaný raz ročne  

Výnos vyšší ako ročná inflácia  

Limitovaná hodnota emisie 7 miliónov € 

Ocenenia investičnej skupiny: Developer roka 2021 a 7. najväčší rezidenčný developer na Slovensku 


Právne informácie

Toto propagačné oznámenie má iba informatívny charakter a informácie v ňom nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom oznámenia nie je nahradiť prospekt alebo emisné podmienky. Investor má možnosť oboznámiť sa s prospektom alebo emisnými podmienkami na príslušných webových stránkach emitenta (www.proxenta.sk/proxenta-fundraising) alebo v papierovej podobe v sídle emitenta. S investíciou do dlhových cenných papierov sú spojené rôzne riziká, najmä riziko insolventnosti emitenta (emitent môže byť dočasne alebo trvale neschopný splatiť dlžnú sumu).