Ochrana pred infláciou

Aj vás trápi vysoká inflácia a znehodnotenie peňazí na účtoch s nulovým úročením? Máme pre vás riešenie. Investujte s fixným výnosom do reálnych projektov, ktoré môžete vidieť na vlastné oči rásť. Investujte do nášho dlhopisu.

8 dôvodov, prečo investovať
do dlhopisu Proxper

Fixný výnos dlhopisu 8 % ročne

Výplata kupónu každých 6 mesiacov

Ideálny investičný horizont dlhopisu

Protiinflačný produkt

Limitovaná hodnota emisie dlhopisu

Investícia do stabilných segmentov

Ocenenia investičnej skupiny: Developer roka 2021 a 8. najväčší rezidenčný developer na Slovensku

Stabilné vyplácanie výnosov už 14 rokov

Právne informácie

Toto propagačné oznámenie má iba informatívny charakter a informácie v ňom nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom oznámenia nie je nahradiť prospekt alebo emisné podmienky. Investor má možnosť oboznámiť sa s prospektom alebo emisnými podmienkami na príslušných webových stránkach emitenta (www.proxenta.sk/proxenta-fundraising) alebo v papierovej podobe v sídle emitenta. S investíciou do dlhových cenných papierov sú spojené rôzne riziká, najmä riziko insolventnosti emitenta (emitent môže byť dočasne alebo trvale neschopný splatiť dlžnú sumu).