Dlhopis PROXPER
8 % p. a.

Už 14 rokov zabezpečujeme stabilné výnosy pre našich klientov

Fixný výnos 8 % ročne

Výplata výnosov každých 6 mesiacov

Ideálny investičný horizont

Viazanosť do februára 2028

Protiinflačný produkt

Prečo investovať
do dlhopisu PROXPER 8/2028

1

Ide o jednoduchý
a zrozumiteľný investičný nástroj, pri ktorom už vopred viete kedy a aký výnos
z neho budete mať.

2

Svoje peniaze investujete do developerských projektov a potravinárskeho segmentu. V týchto oblastiach majú naši odborníci dlhoročné skúsenosti, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť.

3

Emisia má limitovaný objem, tak sa poponáhľajte. Investujte aj vy s 3. najväčšou investičnou skupinou na Slovensku a nechajte svoje peniaze rásť.

4

Ideálna príležitosť zafixovať si výnos na nasledujúce 4 roky. Na základe prognóz je vysoká pravdepodobnosť, že v horizonte 4 rokov infláciu nielen porazíte ale reálne svoj majetok aj zhodnotíte. 

Naše investičné referencie

 • Slovenka, Banská Bystrica, 
  (trhová hodnota 72,4 mil. eur)
 • Stockerka, Bratislava IV, 
  (trhová hodnota 55,4 mil. eur)
 • Tabáň, Nitra, 
  (trhová hodnota 36,78 mil. eur)
 • Kesselbauer, Bratislava I., 
  (trhová hodnota 35,2 mil. eur)
 • Vila Biela, Bratislava I., 
  (trhová hodnota 10,9 mil. eur)
 • Šancová, Bratislava I., 
  (trhová hodnota 39,7 mil. eur)
 • Proxenta Residence, Bratislava I., 
  (trhová hodnota 10,29 mil. eur)
 • BLoKK, Bratislava I., 
  (trhová hodnota 12,2 mil. eur)
 • Weinhauer, Bratislava I., 
  (trhová hodnota 7,9 mil. eur)
 • Dúhové bývanie, Nitra, 
  (trhová hodnota 7 mil. eur)
 • Priemyselný park Vráble,
  (trhová hodnota 16,7 mil. eur)
 • Priemyselný park Trnava,
  (trhová hodnota 12,5 mil. eur)
 • Proxenta Offices, Bratislava I.,
  (trhová hodnota 6,9 mil. eur)
 • Self Storage, Bratislava V., (trhová hodnota 44 mil. eur)
 • Proxcor, Kuba, Caibarrién,
  (trhová hodnota 106,4 mil. eur)
 • Healthy Food Supplements, Galanta,
  (trhová hodnota 5,7 mil. eur)
 • Developer roka 2021 podľa www.asb.sk
 • 8. najväčší rezidenčný developer na Slovensku (podľa Slovak Spectator)
 • 6. miesto pre rezidenciu Tabáň v Nitre v ankete TOP 50 stavieb Slovenska (podľa ASB)
 • 100 % nárast investícií
 • 103 % prírastok nových klientov
 • 93 % klientov svoje peniaze v Proxente reinvestuje

Právne informácie

Toto propagačné oznámenie má iba informatívny charakter a informácie v ňom nie sú investičným poradenstvom alebo osobným odporúčaním, nepredstavujú akúkoľvek ponuku uzavrieť zmluvu týkajúcu sa finančného nástroja a jeho účelom je poskytnúť investorom základné informácie. Účelom oznámenia nie je nahradiť prospekt alebo emisné podmienky. Investor má možnosť oboznámiť sa s prospektom alebo emisnými podmienkami na príslušných webových stránkach emitenta (www.proxenta.sk/proxenta-fundraising) alebo v papierovej podobe v sídle emitenta. S investíciou do dlhových cenných papierov sú spojené rôzne riziká, najmä riziko insolventnosti emitenta (emitent môže byť dočasne alebo trvale neschopný splatiť dlžnú sumu).