Ochrana osobných údajov

Spoločnosť Proxenta spracúva osobné údaje v rámci plnenia povinností, ktoré jej vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Podmienky týkajúce sa spracúvania osobných údajov sú uvedené vprílohe.

Odvolanie Súhlasu dotknutej osoby

Súhlas na komunikáciu cez kontaktný formulár a/alebo zasielanie marketingových materiálov môžete kedykoľvek odvolať spoločne, alebo jednotlivo, a to zaslaním e- mailu na adresu osobneudaje@proxenta.sk, alebo písomne na korešpondenčnej adrese PROXENTA Support, s.r.o., Mýtna 50, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 07. Zadajte prosím rovnaké údaje, aké ste zadali pri udelení súhlasu, aby sme vás vedeli identifikovať a vykonať potrebné opatrenia.