Projekty na Kube

xprt-icon

Najväčší karibský ostrov skrýva výnimočné investičné príležitosti vhodné najmä pre investorov, ktorí hľadajú investície s vyššími výnosmi, aké napríklad v Európe už nedokážu dosiahnuť.

Prečo investovať v Latinskej Amerike

Vysoké, až dvojciferné výnosy

Rastúce trhy so zvyšujúcim sa dopytom

Lacné výrobné kapacity

Investícia na trhu s nedostatkom výrobných kapacít a rastúcim dopytom

Regulovaný trh s garanciou umiestnenia celej produkcie na kubánskom trhu

Viac o projekte na Kube

Kubánsky obchodný trh je stále regulovaný a s nedostatkom výrobných kapacít. Výrobná produkcia má preto garantovaný celý odbyt na domácom trhu. Rastúci domáci dopyt a postupné oživenie turistického ruchu umožňujú aj postupný rast výrobných kapacít.

 

2024
2024 MARCH
Toco v relácii Al Mediodía
20240404_115254
20240404_125322
20240321_125351

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Downovho syndrómu priniesli naše
kubánske sladkosti Toco radosť deťom a ich rodinám.

2024 FEBRUAR
Nová príchuť sušienok

Spustenie výroby a predaja nových čokoládových sušienok so zvieratkovým motívom - Toco Choco.

2024 FEBRUAR
obrazok-whatsapp-2024-02-25-o-19-33-46_611982a2
obrazok-whatsapp-2024-02-25-o-19-32-54_19826dbd
triatlon
obrazok-whatsapp-2024-02-25-o-19-35-10_9c03e71f
obrazok-whatsapp-2024-02-25-o-19-38-53_b468c01e

Spoločnosť Proxenta sa stala partnerom 8. ročníka Triatlonu Havana, ktorý sa konal 25. februára 2024 v kubánskej metropole. 

2023
2023 NOVEMBER
img_7234
20231113_113120
img_7211
img_7206
20231113_112741
img_7247

Návšteva invtestorov a priateľov Proxenty v továrni na cukrovinky Proxcor

2023 NOVEMBER
fullsizerender-2
20231108_110601
20231108_105651
fullsizerender-1
fullsizerender

Proxcor sa opäť zúčastnil na Havanskom medzinárodnom veľtrhu (FIHAV) 2023

2023 OKTÓBER
img-20231027-wa0003
img-20231027-wa0004
img-20231027-wa0006
img-20231027-wa0001

Slovensko-kubánsky podnik Proxcor privítal prvých dovolenkárov sušienkami a oblátkami Toco

2023 SEPTEMBER
Nový tvar a príchuť sušienok
whatsapp-image-2023-09-20-at-11-38-06

Spustenie výroby a predaja nového tvaru a príchute sušienok - kakaovo-kokosové srdiečka Angelitos.

2023 AUGUST
Nové príchute oblátok
whatsapp-image-2023-08-11-at-03-48-43
whatsapp-image-2023-08-11-at-03-49-10
whatsapp-image-2023-08-11-at-03-49-09
whatsapp-image-2023-08-11-at-02-19-59

Spustenie výroby a predaja nových príchutí oblátok - citrón a jahoda.

2023 JÚL
Rozširovanie výroby

Zavedenie tretej zmeny v Proxcore na celkovo 15 zmien za týždeň a zvýšenie výroby sušienok

2023 JÚN
whatsapp-image-2023-06-28-at-19-22-07
whatsapp-image-2023-06-28-at-19-22-07-1
whatsapp-image-2023-06-28-at-19-21-18

Prebieha príprava podlahy v Hale B, v ktorej sa budú vyrábať tvrdé cukríky a raňajkové cereálie

2023 APRÍL

Získané posledné povolenie na plnú výrobu od Kubánskeho hasičského zboru

2023 MAREC

Prvá uhradená faktúra dňa 31.3. v prepočte na EUR vo výške 136 600 € za dodávku vanilkových sušienok

2023 MAREC
Prvá dodávka sušienok Toco Tropiq v 500g balení pre Ministerstvo vnútra MININT a štátnu políciu
2022
2022 DECEMBER

Spustením výroby sa zvýšila kapitálová hodnota akcií kubánskeho projektu o 14,49 %

2022 DECEMBER

Historický úspech slovenského potravinárstva. Proxenta oficiálne spustila výrobu cukroviniek na Kube

2022 AUGUST
Výber technológií pre halu B

Ukončenie medzinárodných tendrov na dodávateľov výrobnej technológie a vybavenia pre druhú halu (Hala B) na výrobu cukríkov a cereálií.

2022 MÁJ
V dňoch 24 – 26. mája sa v kubánskej Havane uskutočnil potravinársky veľtrh Pabexpo la Feria Internacional de Alimentos 2022, kde bol o výrobky Proxcoru značný záujem.
2022 MÁJ

Aktualizovaný odborný posudok na stanovanie trhovej hodnoty kmeňovej akcie a preceňovanie kapitálovej hodnoty akcií kubánskeho projektu

2022 MÁJ

Úspešný test vlastnej pekárne na výrobu chleba ako benefit pre zamestnancov spoločného podniku Proxcor

2022 APRÍL
img_5954
img_5899
img_5901
img_5904

Úspešne prebehlo testovanie linky na výrobu oblátkových plátov.

2022 JANUÁR

Vrcholí inštalácia výrobných technológií, návšteva Havany a mesta Caibaríén, kde sa nachádza továreň na curkovinky.

2021
2021 NOVEMBER

Podpis predbežnej zmluvy medzi Pavlom Kožíkom a prezidentom štátnej spoločnosti Coralsa - Nelsonom Ariasom, ktorá potvrdzuje záujem o ďalšie dva výrobné závody v strategickom segmente potravín, a to priamo v Havane v meste Baracoa

2021 NOVEMBER
Inštalácia strojov

Začiatok inštalácie výrobných technológií z Európy v slovensko – kubánskom závode Proxcor pre spustenie prvej fázy výroby oblátok a sušienok

2021 NOVEMBER
Proxcor sa stáva strategickým podnikom

Vďaka úspešným rokovaniam Pavla Kožíka s kubánskym ministrom energetiky bol Proxcor zaradený medzi strategické podniky na Kube, čím bola garantovaná nepretržitá dodávka elektrickej energie pre plynulú výrobu

2021 SEPTEMBER
Dodanie strojov

Transport výrobnej technológie z Európy na Kubu

2021 JÚN
Kontrolná návšteva na Kube

Druhá pracovná cesta Pavla Kožíka na Kubu za účelom rokovania s kubánskym partnerom zo spoločnosti Coralsa o progrese rekonštrukčných prác v spoločnom podniku, pláne transportu pripravenej výrobnej technológie z Európy na Kubu a osobná návšteva závodu Proxcor

2021 MAREC
Stretnutie s prezidentom Obchodnej komory

Stretnutie Pavla Kožíka s prezidentom Obchodnej komory - Antonio Carricarte na tému propagácie a prezentácie produktov spotrebiteľom a potenciálnym dodávateľom na kubánskom trhu

2021 MAREC

Stretnutie Pavla Kožíka s podpredsedom kubánskej vlády - Ricardo Cabrisas Ruiz, predstavenie spoločného podniku Proxcor a rokovania o ďalších možnostiach investícií na Kube.

2021 FEBRUÁR
Ukončená výroba európskej technológie potrebnej k spusteniu prvej výrobnej fázy v závode.
2020
2020 NOVEMBER
Stretnutie s ministrom priemyslu

Privítanie kubánskeho ministra potravinárskeho priemyslu - Manuel Santiago Sobrino Martínez spolu s ďalšími významnými kubánskymi funkcionármi v slovensko - kubánskom podniku Proxcor a predstavenie spoločného projektu na výrobu cukroviniek

2020 Január
Začiatok rekonštrukcie
cuba-proxcor-2
cuba-17
cuba-20
cuba-proxcor-1

Získanie stavebného povolenia a spustenie rozsiahlej rekonštrukcie a modernizácie pôvodného závodu zo 70.rokov

2019
2019 NOVEMBER
Prvý veľtrh na Kube
Spoločnosť Proxcor vystavovala v kubánskom pavilóne FIHAV - 37. medzinárodného multisektorového veľtrhu v Havane.
2019 JÚL
Prví zo Slovenska

Proxenta sa stala desiatou firmou na svete, ktorá prenikla do potravinárskeho segmentu a jedinou slovenskou spoločnosťou, ktorá podniká na Kube

2019 JÚN
dscf5210

Vznik spoločného slovensko – kubánskeho podniku Proxcor podpisom asociačnej zmluvy medzi slovenskou investičnou skupinou Proxenta a štátnou spoločnosťou Coralsa. Investičná skupina Proxenta získala majoritný podiel s trojpätinovým zastúpením v predstavenstve spoločnosti

2018
2018 AUGUST
Schvaľovanie kubánskou vládou

Predloženie spoločného projektu na konečné schválenie kubánskou vládou

2018 JÚL
Podpis dohody o projekte

Podpis dokumentácie medzi Pavlom Kožíkom, majiteľom slovenskej investičnej skupiny Proxeta a Nelson Arias, prezidentom kubánskej spoločnosti Coralsa o konkrétnych plánoch založenia spoločného podniku na výrobu cukroviniek v meste Caibarién

2018 JÚN
Vznik dohody o slovensko-kubánskom projekte

Finálna dohoda o podobe spoločného projektu medzi Pavlom Kožíkom, majiteľom slovenskej investičnej skupiny Proxeta a kubánskym partnerom zo spoločnosti Coralsa

2018 JANUÁR

Spustenie jazykových mutácií webových stránok Proxenta v španielčine

Právne informácie

Tento materiál je reklamným a marketingovým dokumentom a má výlučne informačný charakter. Informácie v ňom uvedené neslúžia a nie sú myslené ako investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo, nepredstavujú emisné podmienky a taktiež ich nemožno považovať za návrh na uzatvorenie zmluvy. Na rozhodnutie realizovať investíciu je potrebné oboznámiť sa so všetkými relevantnými informáciami, medzi ktoré patria napríklad informácie o emitentovi, o parametroch cenného papiera, o rizikách, o poplatkoch. Úplné informácie v podobe predloženia neverejnej ponuky na nákup konkrétneho cenného papiera budú poskytnuté iba obmedzenému okruhu vybraných klientov, pre ktorých je investícia do daného cenného papiera vhodná a primeraná vzhľadom na ich znalosti, skúsenosti, investičné očakávania a ciele, finančnú situáciu, preferovaný časový horizont, vzťah k riziku a schopnosť porozumieť rizikám spojeným s konkrétnou investíciou. S investovaním do finančných nástrojov je vždy spojené riziko. Investovanie nezaručuje návratnosť investovanej čiastky a doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Pri investovaní do finančných nástrojov emitovaných niektorou zo spoločností patriacich do skupiny Proxenta existuje riziko koncentrácie. Toto riziko spočíva vo fakte, že spoločnosť svojim klientom ponúka nákup najmä finančných nástrojov emitovaných v rámci skupiny Proxenta. Klient by preto mal investíciu do týchto finančných nástrojov zvážiť a chápať ju ako doplnok svojho širšieho portfólia, v ktorom má v rámci diverzifikácie rizika aj finančné nástroje iných emitentov alebo iné produkty finančného trhu.