Stockerka

LOKALITA
Bratislava IV.,
Devínska Nová Ves

TYP PROJEKTU
Výstavba bytov, obchodných
a administratívnych priestorov

SEKTOR
Rezidenčný development

TRHOVÁ HODNOTA
55 400 000 €

APARTMÁNY A BYTY
275

AKTUÁLNY STAV
Aktívny

PLOCHA GLA
31 090

TRVANIE
2021 – 2023

V Devínskej Novej Vsi, v blízkosti prírodnej rezervácie Štokeravská vápenka, budujeme nový rezidenčný projekt Stockerka. V štyroch bytových domoch budú rezidenčné, piaty je venovaný občianskej vybavenosti.
V okolí projektu vznikne rozsiahly park a multifunkčné ihrisko.

www.stockerka.sk

Veľkosť a skladba bytových jednotiek,
ale aj exteriér podporujúci vznik
fungujúcej komunity či blízkosť lesa,
predurčujú projekt na trvalé bývanie.

Rezidenčný projekt

Rezidenčný projekt väčšieho rozsahu v Devínskej Novej Vsi sa nachádza v atraktívnej lokalite s krásnou prírodou, veľmi dobrými možnosťami rekreácie a výbornou infraštruktúrou. V štyroch bytových domoch vznikne celkovo 275 bytov a apartmánov. V piatom objekte sa počíta s prevádzkou reštaurácie. V jednom z bytových domov vznikne aj priestor pre materskú školu, čo bude výrazný benefit pre obyvateľov tejto mestskej časti.

Napísali o nás

MAGAZÍN X​

V Devínskej Novej Vsi vyrastie Stockerka. Názov odkazuje na blízku prírodnú rezerváciu

Naše ďalšie projekty

Ďalšie projekty

Proxenta ;